Informacje

Informacje (5)

Informacje 25 wrzesień 2015

Pakiet bezpieczeństwa

Pakiet bezpieczeństwa – brak Twojego ryzyka

Dla nas najważniejsze jest, żebyś czuł się z decyzją zakupu  komfortowo, dlatego zapewniamy pakiet bezpieczeństwa, który zawiera:

Gwarancję możliwości zwrotu zakupionych trolei w ciągu 20 dni bez żadnych opłat, a my pokrywamy koszta przesyłki zwrotnej.

Również gwarantujemy najniższą cenę na rynku, dzięki czemu masz pewność, że jeśli kupisz nasze troleje, będzie to najlepsza oferta na rynku, w przeciwnym wypadku zwrócimy różnicę w cenie.

 

 

Czytaj dalej...
Informacje 12 sierpień 2015

Regulamin

1. Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej oraz marki troleje.pl jest firma Liberti, ul. Lutyków 11 75-833 Koszalin, Poland, NIP: 669-238-69-86.
Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej stanowi umowę między klientem naszego sklepu (zwanym dalej Klientem) a SAWICKI TECHNIKA.
Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma SAWICKI TECHNIKA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.
Obecność towaru nie przesądza o jego dostępności, a co za tym idzie, o możliwości realizacji zamówienia.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

2. Rejestracja

Nabywcą może być osoba fizyczna lub firma.
Klient chcący w pełni korzystać z systemu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora i hasła.
Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.
Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z SAWICKI TECHNIKA oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom.
SAWICKI TECHNIKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

3. Zamówienia

Zamówienia można składać mailem i telefonicznie.
Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy SAWICKI TECHNIKA i Klientem umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu.
Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu email, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
SAWICKI TECHNIKA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać. Wysłane zamówienia nie podlegają tej procedurze.
Do zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wg kosztów wysyłki, którymi obciążany jest Klient.
LEMI wystawia dowody zakupu pod postacią faktury VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

4. Płatność

Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób: przelewem na konto firmy SAWICKI TECHNIKA na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma lub gotówką przy odbiorze przesyłki.

5. Wysyłka

Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez SAWICKI TECHNIKA i czas dostarczenia przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia jest zawsze podawany przez konsultanta
Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ewentualnie ulec zmianie.
SAWICKI TECHNIKA nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.
W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.
Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.
Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby SAWICKI TECHNIKA, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

6. Gwarancja i reklamacje

Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych podzespołów, posiada gwarancję oraz rękojmię w przypadku klientów indywidualnych oraz gwarancję w przypadku firm (brak rękojmi).
Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez SAWICKI TECHNIKA.
Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.
Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.
Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie określonym przez kartę gwarancyjną.
Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji.
Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.
Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu (jeżeli wystąpił) jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.
Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej.
W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez SAWICKI TECHNIKA podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Klient zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Klientowi kwota pieniężna).
Firma nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.
Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w części 7 regulaminu.

7. Zwrot towaru

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami.
W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu.
Do wykonania uprawnień z tytułu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu kserokopia faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy SAWICKI TECHNIKA pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części 7. punkt 4. regulaminu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta - kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę SAWICKI TECHNIKA podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez SAWICKI TECHNIKA i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.

8. Pozostałe ustalenia

Korzystanie ze sklepu troleje.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
SAWICKI TECHNIKA nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
SAWICKI TECHNIKA uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.
SAWICKI TECHNIKA nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.
Odpowiedzialność SAWICKI TECHNIKA w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym troleje.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby SAWICKI TECHNIKA.
Czytaj dalej...
Informacje 12 lipiec 2015

Reklamacje i zwroty

Konsument może odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni przez złożenie stosownego oświadczenia.

Wypełnione oświadczenie należy wysłać pocztą na adres:
ul. Lutyków 11, 75-833 Koszalin lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się tutaj:
Wersja DOC
Wersja PDF

Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia towaru odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków.

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Czytaj dalej...
Informacje 12 lipiec 2015

Dostawa

Sposoby dostawy towarów zakupionych w troloje.pl

Towar wysyłam kurierem.  W 99% przypadków towar dociera w ciągu 24h od momentu wysłania paczki.


Koszt wysyłki:

- paczka do 30 kg płatne na konto przed wysyłką - 25 zł

- paczka do 30 kg płatne przy odbiorze przesyłki - 35 zł

Czytaj dalej...
Informacje 12 lipiec 2015

Sposoby płatności

Sposoby płatności

Za zakupione produkty mogą Państwo płacić w następujące sposoby:
- przelew bankowy na konto:

Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4500 5095 2461

Sawicki Technika Łukasz Sawicki
ul. Lutyków 11
75-833 Koszalin

- za pobraniem u kuriera,
- gotówką przy odbiorze osobistym.

Czytaj dalej...

Szybki kontakt:

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz:
Tel. 666 030 999
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.